Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden: van de begrafenis of crematie tot aan de aangifte inkomsten- en erfbelasting. In veel gevallen is een executeur benoemd die dit soort zaken namens de overledene en de erfgenamen afwikkelt. Een van de taken van een executeur is het opmaken van een boedelbeschrijving. Maar wat is een boedelbeschrijving? En is een boedelbeschrijving verplicht?

Wat staat er in een boedelbeschrijving?

Een boedelbeschrijving is een overzicht waarop alle bezittingen en schulden op de overlijdensdatum staan. Een boedelbeschrijving mag onderhands worden opgemaakt, daarvoor is geen notariële akte nodig. Op een boedelbeschrijving staat niet letterlijk aangegeven hoeveel banken en stoelen de overledene had, maar wel wat de waarde van deze spullen is. Hieronder staan enkele voorbeelden van wat op de boedelbeschrijving kan staan.

BezittingenSchulden
Saldo van de rekeningenHypotheekschulden
Aanwezige contante geldKosten voor de uitvaart
Waarde van de inboedel en de woningBelastingschuld
Verzekeringen

Waarom een boedelbeschrijving?

Een executeur moet zo snel mogelijk inzichtelijk krijgen wat de samenstelling van de nalatenschap is. Welke bezittingen laat iemand na? En had de overledene schulden?

Een boedelbeschrijving maakt het voor de executeur gemakkelijker om de nalatenschap te beheren. Moeten er bijvoorbeeld schulden worden betaald, dan weet de executeur of er voldoende vermogen is in de nalatenschap. Daarnaast is een boedelbeschrijving van belang voor de erfgenamen. Zij krijgen zo precies inzicht in de omvang en de samenstelling van de nalatenschap.

Moet een executeur verplicht een boedelbeschrijving opstellen?

Een executeur is volgens de wet verplicht om een boedelbeschrijving op te stellen. Deze begint met een inventarisatie en vervolgens met de waardering en taxatie.

Vragen? Onze leden helpen u graag!

Hebt u vragen over de boedelbeschrijving? Of over het aanwijzen van een executeur? Neem dan gerust contact op met één van onze leden.