De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008.
De oprichters waren: de heer O.A. Balkenende, mevrouw mr. M. van Dijk, de heer mr. J.D.H. van Ewijk, prof mr. T.J. Mellema-Kranenburg, mevrouw mr. J. Nijenhuis-Wildervanck, de heer mr. W.H.B.M. Rooswinkel, prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols.
Prof. dr. J.P.M. Stubbé heeft in 2010 de heer Rooswinkel als voorzitter opgevolgd.

NOVEX heeft nu 236 leden.De beroepsmatige achtergronden van de leden zijn divers en dat maakt NOVEX juist zo bijzonder! Van en met elkaar leren staat bij NOVEX hoog in het vaandel.

Op 24 mei 2018 werd dit tweede lustrum gevierd met lezingen, workshops, een optreden van een bekende Nederlander, cabaret en feest!