In de zomer van 2019 zijn de vernieuwde certificeringsvereisten door de Stichting Certificering Executeurs (SCE) bekend gemaakt.
Deze certificeringsvereisten luiden als volgt:
1. De aanvrager heeft een door de Stichting (SCE) geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
2. De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd.

Gebleken is dat niet alle gecertificeerde executeurs behoefte hebben om een verdiepingscursus over vereffening van nalatenschappen te volgen. Zij zouden meer baat hebben bij een verdiepingscursus op het onderwerp executele. Om die reden heeft het bestuur van SCE thans besloten dat aan het extra opleidingsvereiste ook wordt voldaan als een (her)certificeringskandidaat de NOVEX Verdiepingscursus Executele heeft gevolgd.

Wilt u zich aanmelden als Gecertificeerd NOVEX-lid? Vraag dan het aanvraagformulier aan via info@novex-executeur.nl.