Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is voordat zij bewind uitspreken. De Tweede Kamer stemde donderdagavond 23 februari 2017 in met een motie van Brigitte van der Burg (VVD) hierover. Die diende zij woensdag 22 februari 2017 in tijdens het Algemeen Overleg Ouderenmishandeling. Van der Burg riep staatssecretaris Martin van Rijn woensdag op in gesprek te gaan met de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Raad voor de rechtspraak zodat kantonrechters toegang krijgen tot het Centraal levenstestamentenregister (CLTR). Op die manier kunnen vastgelegde wensen in een levenstestament beter worden gerespecteerd.

Link: officiele bekendmakingen