Hoewel de woorden executeur en levensexecuteur erg op elkaar lijken, zijn de taken en verantwoordelijkheden van beide verschillend. De executeur behartigt uw belangen na overlijden en de levensexecuteur behartigt uw belangen als u dit niet meer zelf kunt doen. Maar ook de taken en de manier waarop u voor beide kiest, verschillen. In dit item bespreken we de verschillen.

Wanneer komt de (levens)executeur in actie?

Een executeur komt in beeld op het moment van overlijden. Een executeur is namelijk benoemd om de nalatenschap van iemand af te wikkelen. Deze nalatenschap bestaat uit alle bezittingen en schulden die een overledene achterlaat.

Met de levensexecuteur heeft u, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens uw leven te maken. Een levensexecuteur is namelijk iemand die namens u handelt op het moment dat u dit zelf niet meer kunt doen, maar nog wel leeft. Bijvoorbeeld wanneer u wilsonbekwaam raakt door een ernstig ongeluk of dementie.

Hoe legt u de keuze voor een (levens)executeur vast?

In een testament kunt u vastleggen wie u aanwijst als executeur. Hierin legt u namelijk vast wat er na uw overlijden moet gebeuren. Een levensexecuteur wijst u aan in een levenstestament. Een levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin legt u vast wie wat mag doen op het moment dat u wilsonbekwaam bent.

Wat doet een (levens)executeur?

Voor zowel de executeur als de levensexecuteur geldt dat u zelf beslist welke taken hij of zij krijgt. In het testament of het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de (levens)executeur krijgt. Wel heeft de executeur een aantal wettelijke taken.

Voorbeelden van taken van een executeur zijn het opmaken van de boedelbeschrijving en beheren van de boedel, het vertegenwoordigen van de erfgenamen en het regelen van de aangifte inkomsten- en erfbelasting. Een levensexecuteur neemt bijvoorbeeld uw administratie over, beheert uw vermogen of zorgt voor een goede zorgvoorziening.

NOVEX-leden: ervaren en kundige (levens)executeurs

NOVEX-leden zijn ervaren en kundige (levens)executeurs die u graag helpen met het regelen van de zaken rondom leven en overlijden. Bekijk hier al onze leden en neem gerust contact met hen op voor meer informatie. Zij informeren en helpen u graag.