Hoe benoem ik een executeur?

Een executeur benoemt u in een testament, dat u laat opmaken bij een notaris. Wie u benoemt is uw eigen keuze. Voordat u een executeur in uw testament opneemt raden we u aan goed met deze persoon te overleggen over uw wensen en de bijbehorende taken, bevoegdheden en risico’s. Dit is echter niet verplicht.

Een executeur kiezen

Het is belangrijk om iemand te kiezen die u vertrouwt en die de juiste expertise in huis heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben om de nalatenschap goed af te wikkelen. Bij voorkeur heeft hij of zij ervaring als executeur. U kunt bijvoorbeeld een naaste (familielid) of kennis benoemen, of een professionele executeur. NOVEX heeft een groot aantal leden, die werken als professioneel executeurs. Van de gecertificeerde NOVEX-leden wordt de professionaliteit op regelmatige basis getoetst. Minderjarigen, mensen wiens vermogen  onder bewind is gesteld of mensen die failliet zijn verklaard kunnen geen executeur zijn.

Loon en kosten van een executeur

Volgens de wet heeft de executeur recht op één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op zijn sterfdag. Hoeveel inspanning de executeur moet leveren heeft dus geen effect op het uiteindelijke bedrag van de beloning. Naast het executeursloon mag de executeur (on)kosten in rekening brengen bij de nalatenschap. Bij testament kunt u bepalen dat een executeur een ander loon zou moeten krijgen, dan het wettelijke percentage. Is er sprake van een professionele executeur, dan is het gebruikelijk dat het testament vermeldt dat een uurtarief in rekening wordt gebracht, waarover omzetbelasting verschuldigd is.

Meerdere executeurs benoemen

Als u de taken rond de afwikkeling van uw nalatenschap wilt verdelen, dan is het mogelijk om meerdere executeurs te benoemen. U vraagt bijvoorbeeld uw naaste om de uitvaart te regelen, terwijl een professionele executeur uw financiële zaken afhandelt. Zijn er bijzondere werkzaamheden? Liggen bepaalde zaken gevoelig tussen uw erfgenamen? Dan kunt u hiermee dus rekening houden bij het opnemen van een executeur in uw testament.
Een executeur mag na uw overlijden de benoeming altijd weigeren. Het kan ook zijn dat de benoemde executeur al eerder is overleden. Om te voorkomen dat er dan bij uw overlijden geen executeur meer is, kunt u bovendien een ‘reserve-executeur’ benoemen dan wel de kantonrechter in uw testament hiertoe bevoegd maken.