De zorg voor elkaar, het regelen van uw zaken voor als u het zelf niet (meer) kunt…..legt u het vandaag of morgen vast in een levenstestament?


NIEUWS

Algemene Ledenvergadering 19 mei 2017 te Utrecht

(alleen voor leden) Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Naast de huishoudelijk vergadering zijn er twee boeiende sprekers bereid gevonden om deze dag inhoudelijk te verzorgen. Prof. mr. F.W.J. M. (Freek) Schols zal spreken over...

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017 Tarieven Hoeveel schenk- of erfbelasting moet worden betaald, hangt af van de relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. Tariefgroep Waarde verkrijging erfbelastingpercentage Partners...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

Algemene Ledenvergadering 19 mei 2017 te Utrecht

(alleen voor leden) Op vrijdag 19 mei 2017 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Naast de huishoudelijk vergadering zijn er twee boeiende sprekers bereid gevonden om deze dag inhoudelijk te verzorgen. Prof. mr. F.W.J. M. (Freek) Schols zal spreken over...

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Tarieven schenk- en erfbelasting 2017 Tarieven Hoeveel schenk- of erfbelasting moet worden betaald, hangt af van de relatie met de overledene en de waarde van de schenking of erfenis. Tariefgroep Waarde verkrijging erfbelastingpercentage Partners...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.

9 + 8 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.