In de zomer van 2019 zijn de vernieuwde certificeringsvereisten door de Stichting Certificering Executeurs (SCE) bekend gemaakt.
Deze certificeringsvereisten luiden als volgt:
1. De aanvrager heeft een door de Stichting (SCE) geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
2. De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd.

Het blijkt nu dat niet alle gecertificeerde leden al in de gelegenheid zijn geweest om invulling te geven aan deze nieuwe vereisten. Mede vanwege de bijzondere omstandigheden waarin de maatschappij zich sinds vorig jaar bevindt, heeft het SCE-bestuur gemeend het overgangsrecht met één jaar te verlengen tot 1 januari 2022.

Concreet betekent dit het volgende.
Reeds gecertificeerde kandidaten die in het jaar 2021 worden uitgenodigd voor schriftelijke hercertificering of voor een hercertificeringsgesprek gecertificeerd NOVEX-lid/executeur, hoeven nog niet te voldoen aan de vereisten die onder 1 en 2 zijn genoemd.
Dit geldt ook voor de kandidaten die de aantekening gecertificeerd NOVEX-lid/executeur én vereffenaar wensen.

Kandidaten die in het jaar 2021 voor het eerst opgaan om te worden gecertificeerd, moeten voldoen aan alle opleidingsvereisten, zijnde de NOVEX leergang Executele en Vereffening en de NOVEX verdiepingscursus vereffening van nalatenschappen.