De intervisiegroepen van NOVEX blijven groeien. Inmiddels heeft NOVEX 20 intervisiegroepen en nemen ruim 160 leden deel aan intervisie. De meeste groepen hebben nu het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom wil NOVEX het aantal intervisiegroepen uitbreiden.

Onlangs heeft NOVEX een nieuwe regiogroep opgericht in Limburg. En NOVEX wil ook graag een regiogroep oprichten in de regio Haaglanden.

Heeft u interesse om deel te nemen aan de intervisiegroep in een van deze regio’s? Neem dan contact op met mevrouw Cino via info@novex-executeur.nl.
Heeft u behoefte aan een regiogroep dichter bij u in de buurt? Laat het dan ook weten. Wie weet zijn er meer leden met dezelfde behoefte en kunnen we aan uw wens invulling geven.

Regiogroepen van NOVEX ontvangen een financiële bijdrage van €45,- per deelnemend lid per jaar. Voorwaarde is dat een lid minstens twee keer per jaar deelneemt aan de intervisiebijeenkomsten. De regiogroep zorgt daarnaast voor toezending van de getekende presentielijsten aan de verenigingsmanager van NOVEX inclusief een kort schriftelijk verslag van de intervisiebijeenkomst. De regiogroep kan deze bijdrage als groep naar eigen inzicht besteden. De vergoeding wordt na afloop van het jaar uitbetaald.

Voor deelname aan een regiogroep vraagt NOVEX van u dat u de Introductiebijeenkomst Intervisie volgt. De Introductiebijeenkomst Intervisie wordt meerdere keren per jaar aangeboden via een webinar. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan hier.