Volgens artikel 7 lid 3 van het NOVEX Ledenreglement dient een NOVEX-lid zich permanent bij te scholen door het volgen van cursussen. Aan deze verplichting is voldaan als een lid in de studieperiode die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 10 PE-punten behaalt (12 voor Gecertificeerde NOVEX-leden).

Daarnaast dient een lid minimaal 1 NOVEX-bijeenkomst per jaar bij te wonen. Onder een NOVEX-bijeenkomst wordt verstaan een cursus die door NOVEX wordt georganiseerd, zoals het Actualiteitencongres of de nieuwjaarsbijeenkomst, deelname aan een intervisiegroep van NOVEX of deelname aan de vaktechnische lezingen die worden georganiseerd op de dag van de Algemene Vergadering.

NOVEX-SCE kennen studiepunten toe aan door de leden gevolgde cursussen en opleidingen die gericht zijn op de vakbekwaamheid van de executeur, levensexecuteur, vereffenaar en toezichthouder die door externe cursusaanbieders worden aangeboden.

Wilt u zich nog aanmelden voor een NOVEX-bijeenkomst? Bekijk hier het cursusaanbod van NOVEX.