De intervisiegroepen van NOVEX blijven groeien. Inmiddels heeft NOVEX 21 regiogroepen waarin leden regelmatig bijeen komen om met elkaar over het vak te praten. NOVEX heeft ook een intervisiegroep speciaal voor de professional die zijn of haar diensten als levensexecuteur aanbiedt. In totaal nemen zo’n 200 NOVEX-leden deel aan intervisie. In 2022 zijn drie nieuwe regiogroepen opgericht, namelijk Amsterdam-2, Haaglanden en Limburg.

De meeste groepen hebben nu het maximum aantal deelnemers bereikt. Daarom wil NOVEX het aantal intervisiegroepen uitbreiden, ook om zo steeds meer een landelijke dekking te krijgen.
NOVEX zoekt deelnemers voor de nieuw op te richten intervisiegroepen in de omgeving van:

  • Apeldoorn / Deventer
  • Utrechtse Heuvelrug

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan intervisie in één van deze regio’s? Neem dan contact op met Jacqueline Cino via info@novex-executeur.nl. Heeft u behoefte aan een regiogroep dichter bij u in de buurt? Laat het dan ook weten. Wie weet zijn er meer leden met dezelfde behoefte en kunnen we aan uw wens invulling geven.

Vóór deelname aan een regiogroep vragen wij u om de Introductiebijeenkomst Intervisie te volgen, zodat u kennismaakt met de binnen NOVEX gehanteerde intervisiemethodiek. De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 6 februari 2023.