De Stichting Certificering Executeurs (SCE) is de Stichting in Nederland die NOVEX-executeurs certificeert. Certificering vindt plaats door middel van een toetsingsgesprek met leden van de Certificeringscommissie. In het gesprek worden kennis, kunde en ervaring getoetst.

In het afgelopen jaar heeft het bestuur van SCE afscheid genomen van de heer Jan van het Hof. Jan heeft van 2015 tot en met 2021 in het bestuur van SCE gezeten. Tot 2020 was hij bovendien penningmeester van NOVEX. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de professionalisering van NOVEX en SCE die gewenst was voor de groeiende vereniging. Het bestuur van SCE is hem zeer dankbaar voor al zijn tijd en energie.

De heer mr. Robert Kreder heeft Jan van het Hof opgevolgd in het bestuur van SCE. Robert is werkzaam bij Capital Support en is al sinds 2010 NOVEX-lid. Hij is enthousiast om een bijdrage te leveren. Binnen het bestuur van SCE zal hij verantwoordelijk zijn voor de portefeuille structuur/visie/beleid.

Bovendien is de heer Arnout Cankrien tot het bestuur toegetreden. Arnout werkt bij Artsen zonder Grenzen en is al sinds 2012 lid van NOVEX. Hij neemt de portefeuille AVG op zich.

Het bestuur van SCE verwelkomt beide heren en is dankbaar dat zij hun tijd en energie voor NOVEX en SCE willen inzetten.

De bestuurstermijn van de heer Henk Bukkems, voorzitter van SCE, loopt af in april 2022. Henk Bukkems heeft dan zes jaar in het bestuur van SCE gezeten, waarvan de laatste vier jaren als voorzitter. Het bestuur van SCE is hem zeer dankbaar voor zijn inzet en tijd. Robert Kreder volgt Henk Bukkems als voorzitter op.