Loading...
Nieuws voor leden2024-02-08T21:28:00+00:00
NOVEX Organisatie voor Executeurs

Denk aan de studiepuntenverplichting

Volgens artikel 7 lid 3 van het NOVEX Ledenreglement dient een NOVEX-lid zich permanent bij te scholen door het volgen van cursussen. Aan deze verplichting is voldaan als een lid in de studieperiode die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 10 PE-punten behaalt (12 voor Gecertificeerde [...]

september, 2022|

Leden aan het woord

In onze rubriek ‘Leden aan het woord’ vertellen NOVEX-leden over hun werk. Dit keer een gesprek met Robert Kreder, die sinds mei 2022 de functie van voorzitter van de Stichting Certificering Executeurs bekleedt. En een interview met Daniëlle van Iperen, sinds 2012 lid van NOVEX. Klik op een van onderstaande [...]

september, 2022|

Wist u dat?

NOVEX een commissie van Toezicht heeft? De commissie van Toezicht is onder meer belast met het in tweede aanleg behandelen van klachten wegens overtreding van de wet, de statuten, reglementen en besluiten van de Vereniging en haar organen. NOVEX ook een Commissie 'De vierde ster' heeft? Om een instantie, organisatie, bedrijf [...]

september, 2022|

Oproep voor deelname aan lustrumcommissie

In 2023 bestaat NOVEX 15 jaar. Het bestuur doet de oproep aan de leden om zich te melden met ideeën voor het lustrum. Heeft u een leuk idee of wilt u het lustrum mee organiseren? Laat het weten aan het bestuur en stuur een mail aan Jacqueline Cino via info@novex-executeur.nl .

mei, 2022|

Gecertificeerd executeur of vereffenaar worden?

Heeft u 3 jaar of meer relevante werkervaring als executeur of vereffenaar? Dan kunt u gecertificeerd executeur of gecertificeerd vereffenaar worden. Op onze website vindt u de certificeringsvereisten. Om te worden gecertificeerd, moet u een toetsingsgesprek voeren met de certificeringscommissie van SCE. Na een gesprek met positieve uitkomst wordt u opgenomen in [...]

mei, 2022|

Bestuurswisseling bij Stichting Certificering Executeurs

De Stichting Certificering Executeurs (SCE) is de Stichting in Nederland die NOVEX-executeurs certificeert. Certificering vindt plaats door middel van een toetsingsgesprek met leden van de Certificeringscommissie. In het gesprek worden kennis, kunde en ervaring getoetst. In het afgelopen jaar heeft het bestuur van SCE afscheid genomen van de heer Jan [...]

april, 2022|