Vrijdag 19 mei 2017 was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV.
In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de minderjarige in het erfrecht. Daarna gevolgd door de ALV en de presentatie van prof. mr. dr. Freek Schols over het nieuw huwelijksvermogensrecht.

Deze ALV stond voor een groot deel in het teken van de bestuurswisseling.
Prof. mr. dr. Bernard Schols en Oscar Balkenende zijn uit het bestuur getreden. Zij waren vanaf de oprichting betrokken bij NOVEX. De voorzitter, mr. Liesbeth van den Brink-Baggerman heeft beiden hartelijk bedankt voor hun inzet en inspanningen. Zij zijn van onschatbare waarde voor NOVEX geweest en zullen dat ook blijven, onder meer als docent bij de leergangen. Alle aanwezige leden hebben hun dank laten blijken door het zingen van een lied.
mr. Margriet Westra en prof. mr. dr. Wouter Burgerhart zijn als nieuwe bestuursleden benoemd.