Mevrouw drs. Carla van der Heijden

Mevrouw drs. Carla van der Heijden
Naam (compleet): Mevrouw drs. Carla van der Heijden
Achternaam: van der Heijden
Bedrijfsnaam:

De NalatenschapsMakelaar

Adres: Bickerswerf 66
Postcode: 1013 KX
Plaats: AMSTERDAM
Provincie: Noord-Holland
Telefoonnummer: 06-11293224
Taak: Executeur, Levensexecuteur
Beroepsmatige achtergrond: Anders
Profiel: Executeur en levensexecuteur
Hulp bij nalatenschappen met schulden
Advies over testamenten en levenstestamenten
Bemiddeling tussen erfgenamen
Mediator
Geestelijk verzorger en Ritueel begeleider
Soort lidmaatschap:

Stuur boodschap naar geregistreerde

Registratie titel:Mevrouw drs. Carla van der Heijden