Het lidmaatschap van NOVEX

Het lidmaatschap van NOVEX staat open voor degenen die met enige regelmaat betrokken zijn bij het afwikkelen van nalatenschappen of die als levensexecuteur optreden. Voorwaarde om lid te kunnen worden van NOVEX is dat u de leergang Executele en Vereffening heeft gevolgd of de leergang Levensexecuteur met deelname aan een dagcursus Executele.

Wat biedt het lidmaatschap van NOVEX mij?

NOVEX spant zich in naamsbekendheid van het merk NOVEX te vergroten door middel van marketingcampagnes, zodat de particulier zich tot een NOVEX-lid zal wenden als deze op zoek is naar een professionele executeur.
NOVEX-leden worden vermeld op de website van NOVEX, als zij hierop prijs stellen. Op de website van NOVEX is het ledenbestand opgenomen in een database, die eenvoudig doorzoekbaar is.
Het logo van NOVEX staat de leden vrij ter beschikking om te gebruiken voor hun zakelijke uitingen.

NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van en de professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Ten minste twee maal per jaar organiseert NOVEX voor een aantrekkelijk bedrag verdiepingscursussen voor de leden. Verder kunnen leden na het volgen van een introductie intervisie deelnemen aan intervisie-bijeenkomsten, waarin kennis, kunde en ervaring met elkaar worden gedeeld. Zo bouwt u een netwerk op met andere NOVEX-leden.

Lees verder…