Hoe word ik lid van NOVEX?

Er zijn twee manieren waarop u lid kunt worden van NOVEX.

1. Via de leergang Executele en Vereffening
Deelnemers die de leergang Executele en Vereffening met goed gevolgd hebben afgerond, kunnen lid worden van NOVEX. Als toegangseis voor deze leergang geldt dat de deelnemer over voldoende kennis van het erfrecht beschikt. NOVEX organiseert hiertoe de basiscursus erfrecht. Als de deelnemer binnen een maand na het afronden van de leergang Executele en Vereffening lid wordt van NOVEX, bedraagt de  contributie voor de rest van het jaar 75 euro.

2. Via de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder
Ook via de leergang Levensexecuteur en Toezichthouder kan de deelnemer lid worden van NOVEX. Als de deelnemer binnen een maand na het afronden van de leergang Executele en Vereffening lid wordt van NOVEX, bedraagt de  contributie voor de rest van het jaar 75 euro.

Na het volgen van een van de leergangen, kunt u zich via het contactformulier aanmelden als lid.
NOVEX vraagt van hun leden het lidmaatschapsreglement te onderschrijven en in acht te nemen in hun praktijkuitoefening.