Kosten voor het lidmaatschap van NOVEX

NOVEX behartigt de belangen van de professionele dienstverlener die de diensten aanbiedt als executeur, vereffenaar, levensexecuteur en/of toezichthouder. Dit brengt kosten met zich. Ook het certificeringsproces, verzorgd door de Stichting Certificering Executeurs, kost geld. Leden dragen bij aan deze kosten door het betalen van een jaarlijkse contributie.

Contributie voor NOVEX-leden

De  contributie voor NOVEX-leden is jaarlijks verschuldigd en bedraagt in 2023 € 425. Er is geen btw verschuldigd over de contributie.

Registratierecht voor gecertificeerde NOVEX-leden

Het registratierecht dat gecertificeerde leden betalen aan de Stichting Certificering Executeurs is jaarlijks verschuldigd en bedraagt € 200 exclusief btw.

Facturering en betaling

De facturen voor contributie en registratierecht worden in de eerste twee maanden van het kalenderjaar verzonden. Het lidmaatschap van NOVEX is persoonlijk en staat alleen open aan natuurlijke personen. De factuur kan op naam worden gesteld van het bedrijf waarvoor een lid werkt. Een verzoek hiertoe kunt u zenden aan het verenigingssecretariaat: secretariaat@novex-executeur.nl.