Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Exclusief voor haar leden organiseert NOVEX de Verdiepingscursus Executele.

Waarom deze cursus?

De executeur die beroepsmatig nalatenschappen afwikkelt en erfgenamen hierin adviseert, is het van belang om vakmatig op de hoogte te blijven en de kennis te verdiepen. In deze verdiepingscursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de vergelijking met andere rechtsfiguren zoals de transmortale volmacht, (afwikkelings)bewind en vereffening;
  • actuele jurisprudentie;
  • het ontslag van de executeur
  • de executeur en verdwenen vermogen
  • de privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte
  • de aansprakelijkheid van de executeur
  • de informatieplicht van de executeur en de rekening en verantwoording
  • de afbakening van de taak van de executeur
  • de executeur en de ruimschootsverklaring
  • het salaris van de executeur

In 2019 heeft de Stichting Certificering Executeurs (SCE) besloten de kwaliteitseisen aan gecertificeerde executeurs en vereffenaars van NOVEX te verhogen. Om die reden is een extra opleidingsvereiste opgenomen. Het bestuur van SCE heeft thans besloten dat aan het extra opleidingsvereiste ook wordt voldaan als een (her)certificeringskandidaat de NOVEX Verdiepingscursus Executele heeft gevolgd.

De docenten gaan direct de diepte in. Vereist is dat de cursist de NOVEX Leergang Executele en Vereffening heeft gevolgd.

Docenten

Prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols, als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit Nijmegen, alsmede vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate planning
De heer mr. J.Th.M. Diks, advocaat bij Advocaten Familie & Erfrecht alsmede docent familie-en erfrecht

Overige informatie

Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor NOVEX-leden

Kosten zijn € 350 ex btw, inclusief consumpties en cursusmateriaal