Laden Evenementen

Leergang Levensexecuteur en Toezichthouder

Wilt u meer weten over het werk van een levensexecuteur en/of toezichthouder en het levenstestament? Dan is deze leergang geschikt voor u.

Waarom deze leergang?

Wij bieden deze leergang aan voor degenen die adviseren over het levenstestament of worden benoemd tot levensexecuteur of toezichthouder. Na het volgen van de leergang kunt u uw klanten beter bedienen op het gebied van levensexecutele.

Na het volgen van de leergang kunt u lid worden van NOVEX. Daarvoor dient u een casuspositie te maken.

Wat leert u tijdens deze leergang?

Het is een intensieve opleiding waarin zowel theorie als praktijk centraal staan. De docenten gaan in op de juridische, financiële en medische zaken waar een levensexecuteur mee te maken krijgt. Zo komen de volgende onderwerpen aan de orde.

Dag 1 en 2

 • de ontstaansgeschiedenis van het levenstestament
 • het waarom van een levenstestament en een voorbeeld ervan
 • tips en tricks
 • medische en praktische/juridische aspecten van wilsbekwaamheid
 • praktische en juridische aspecten van financieel misbruik van ouderen
 • het sociaal domein op het gebied van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de PGB-praktijk.
 • het levenstestament in de praktijk en de rol van de toezichthouder
 • de overgang naar de afwikkeling van de nalatenschap

Dag 3

 • de rol van de levensexecuteur en de rol van de toezichthouder nader beschouwd
 • behandeling van de uitwerkingen van de casuspositie

Deelnemers aan de leergang krijgen na dag 2 een casuspositie over levensexecutele uitgereikt. Zij krijgen tien dagen de tijd om van de casuspositie een uitwerking te maken.
De uitwerking van de casuspositie dient van voldoende kwaliteit te zijn.
Het lidmaatschap van NOVEX staat open voor de deelnemers die aan alle cursusdagen hebben deelgenomen en wiens uitwerking van de casuspositie als voldoende is beoordeeld.

Docenten

 • De heer mr. Joe van Anken, als promovendus en docent verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, juridisch adviseur
 • De heer drs. Theo Trompetter, arts Sociaal-medisch adviseur en opleider sociaal domein
 • Mevrouw mr. Leonie Rammeloo, advocaat bij TACT Advocaten, gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht en tuchtrecht voor vrije beroepsbeoefenaars, in het bijzonder notarissen en advocaten
 • De heer Oscar Balkenende, directeur van NRI (Nationaal Registratie Instituut) en Obelisk Boedelbeheer B.V., inspecteert, taxeert en documenteert (in-)boedels en nalatenschappen, initiatiefnemer Lokale Allianties Veilig Financieel Ouder Worden
 • Mevrouw mr. Edith Schnackers, advocaat bij Advocaten Familie- en Erfrecht, gespecialiseerd in het familie- en erfrecht
 • De heer mr. Dennis Weewer,  notarieel jurist, werkzaam als manager Bewind, Executele en Estate Planning
 • De heer mr. Aniel Autar, notaris bij Kooijman Autar Notarissen, redacteur van het Compendium Levenstestament
 • Mevrouw mr. dr. Rieneke Stelma-Roorda, onderzoeker aan de Vrije Universiteit, is gepromoveerd op het onderwerp het levenstestament, verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en betrokken bij Stride Consortium
 • Mevrouw mr. Hanneke Kroonenberg is werkzaam bij Van Lanschot Kempen als hoofd Kenniscentrum te Amsterdam. Als vermogensstructureerder heeft zij zich gespecialiseerd in estate planning voor de vermogende particulier en de DGA.
 • mevrouw Carina Stassen, bestuurslid van NOVEX, is zelfstandig werkzaam als executeur en levensexecuteur

Overige informatie

Data
Donderdag 7 november 2024  (09:30-19:00 uur)
Vrijdag 8 november 2024 (09:30-16:30 uur)
Donderdag 28 november 2024 (13:00-17:00 uur)

Kosten
Kosten voor de leergang bedragen € 1.872,50 ex btw voor NOVEX-leden en € 2.033 ex btw voor niet NOVEX-leden.
De kosten zijn inclusief consumpties, overnachting en cursusmateriaal