Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Leergang Executele en Vereffening Voorjaar 2023

Wilt u meer weten over executele en vereffening? En wilt u lid worden van NOVEX? Volg dan de leergang Executele en Vereffening.

Waarom deze leergang?

U wilt als professional gaan werken als executeur of vereffenaar, of u werkt al in de boedelpraktijk maar wenst uw kennis op te frissen? Dan is de leergang Executele en Vereffening geschikt voor u. Door deze leergang te volgen, kunt u uw klanten beter bedienen op het gebied van executele en vereffening. U krijgt les van een aantal topdocenten met veel kennis en ervaring.
Na het volgen van de leergang Executele en vereffening kunt u lid worden van NOVEX.

Wat leert u tijdens deze leergang?

De eerste dag staat volledig in het teken van de executele. Daarbij komt niet alleen de theorie, maar zeker ook het praktische gedeelte aan bod, en wordt aandacht besteed aan de Europese erfrechtverordening.
Op de tweede dag behandelen we de praktische, juridische én theoretische kant van vereffening.
Na deze twee dagen heeft u voldoende kennis om aan de slag te gaan met een praktijkcasus. Aan het einde van de tweede dag ontvangt u per email een casuspositie. U wordt gevraagd een uitwerking te maken van deze casuspositie en deze in te leveren. Voor de uitwerking van de casuspositie heeft u tien dagen de tijd.
De docenten bespreken deze casus tijdens de derde lesdag.

Wat zijn de toelatingseisen?

Wij verwachten dat u beschikt over basiskennis van het erfrecht. U werkt bijvoorbeeld al langere tijd met het erfrecht of u heeft onze basiscursus erfrecht gevolgd.

De toelatingseis voor de NOVEX leergang Executele en Vereffening is ontstaan omdat docenten merkten dat het niveau (te) hoog was voor deelnemers die geen basiskennis van het erfrecht hadden. Om in die behoefte te voorzien, biedt NOVEX de basiscursus erfrecht aan.

NOVEX raadt de deelnemer dringend aan de basiscursus erfrecht eerst te volgen, wanneer deze niet op HBO of WO-niveau onderwijs op het gebied van erfrecht heeft genoten. Op de website staat beschreven welke onderwerpen zoal worden behandeld bij de basiscursus erfrecht. Als u bekend bent met deze onderwerpen, mag u ervan uitgaan dat u over voldoende kennis van het erfrecht beschikt om deel te nemen aan de leergang Executele en Vereffening.

Studiemateriaal

Voor de leergang Executele en Vereffening wordt gebruik gemaakt van de volgende boeken:

Executele, B.M.E.M. Schols, ISBN 9789013050356
Bewind en Executele, T.J. Mellema-Kranenburg, ISBN 9789013122183

Deze boeken zijn inbegrepen in de cursusprijs en ontvangt u zes weken voorafgaand aan de leergang. Bovendien ontvangt u tijdens de eerste dag van de leergang een syllabus met studiemateriaal.

Studiepunten

Aan de leergang zijn door onderstaande organisaties studiepunten toegekend:

NOVEX (16), SCE (16), KNB (16), HORUS (8), BMN (16), RB (16), FFP (4).

Voor de advocatuur wordt het volgende opgemerkt. De leergang kan door de deelnemer worden aangemeld voor 16 studiepunten bij NOvA.

Overige informatie

De leergang is verspreid over drie dagen. De data zijn:
Dinsdag 14 maart 2023 (09:00-19:15 uur)
Woensdag 15 maart 2023 (09:00-17:00 uur)
Woensdag 19 april 2023 (12:00-17:00 uur)

Kosten zijn inclusief consumpties, overnachting en cursusmateriaal (boeken en syllabus) en exclusief btw.