SCE Executeurs

Vereisten voor certificering van SCE

De aanvraag van een verzoek tot certificering, wordt geacht tevens een aanmelding van deze persoon als lid van de Vereniging NOVEX (www.novex-executeur.nl) te zijn. Deze eisen voor toelating tot de certificering zijn:

  1. De aanvrager heeft de leergang executele van de NOVEX gevolgd of een ander door de Stichting geaccrediteerde opleiding;
  2. De aanvrager beschikt over ten minste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele en/ of benoemingen tot vereffenaar welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren;
  3. De aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringcommissie een positieve beoordeling gekregen.
  4. De aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan.
  5. De aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering van tenminste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Gecertificeerde executeurs

Gecertificeerde NOVEX-leden worden door de certificeringscommissie van SCE periodiek getoetst op hun vakinhoudelijke kennis. Ze beschikken over de juiste kennis en ervaring om op een goede wijze een nalatenschap te behandelen en werken als ‘sparringspartner’ met een benoemde executeur.

Bent u op zoek naar een executeur die gecertificeerd NOVEX-lid is? Klik hier voor de zoekmachine.