SCE Executeurs

Vereisten voor certificering van SCE

De aanvraag van een verzoek tot certificering, wordt geacht tevens een aanmelding van deze persoon als lid van de Vereniging NOVEX (www.novex-executeur.nl) te zijn. Deze eisen voor toelating tot de certificering zijn:

1.     De aanvrager heeft basiskennis van het erfrecht en heeft de leergang Executele en Vereffening van NOVEX gevolgd of een ander door SCE geaccrediteerde opleiding;
2.    De aanvrager heeft een door SCE geaccrediteerde verdiepingscursus vereffening gevolgd, waarin het faillissementsrecht en het procesrecht is behandeld;
3.     De aanvrager die wenst te worden gehercertificeerd toont aan dat hij/zij in de afgelopen drie jaren minimaal één keer een door NOVEX georganiseerde actualiteitencursus heeft gevolgd;
4.     De aanvrager beschikt over ten minste drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele. De aanvrager overlegt drie verklaringen van executele en/ of benoemingen tot vereffenaar welke betrekking hebben op de drie voorgaande jaren;
5.     De aanvrager heeft op het toetsingsgesprek met de certificeringscommissie een positieve beoordeling gekregen;
6.     De aanvrager aanvaardt schriftelijk de toepasselijkheid van alle door de Stichting vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten en houdt zich daaraan;
7.     De aansprakelijkheid van de aanvrager jegens het publiek voor zijn werkzaamheden is gedekt door een adequate beroepsaansprakelijkheids­verzekering van tenminste € 1.000.000,- per geval of andere financiële waarborgen.

Als de aanvrager de aantekening van gecertificeerd vereffenaar wenst, moet deze minimaal één benoeming door de Rechtbank tot vereffenaar aanleveren. Deze benoeming mag betrekking hebben op een positieve of een negatieve nalatenschap. In het certificeringsgesprek zal de aanvrager in alle gevallen mede inhoudelijk worden getoetst op vereffening in geval van een negatieve nalatenschap.

Gecertificeerde executeurs

Gecertificeerde NOVEX-leden worden door de certificeringscommissie van SCE periodiek getoetst op hun vakinhoudelijke kennis. Ze beschikken over de juiste kennis en ervaring om op een goede wijze een nalatenschap te behandelen en werken als ‘sparringspartner’ met een benoemde executeur.

Bent u op zoek naar een executeur die gecertificeerd NOVEX-lid is? Klik hier voor de zoekmachine.