Tweetrapsmaking uitgelicht

TWEETRAPSMAKING UITGELICHT 

Op vrijdag 16 november organiseert NOVEX de verdiepingscursus De Tweetrapsmaking uitgelicht in de Jaarbeurs te Utrecht, van 10 uur tot 17 uur.

Tijdens de cursus wordt onder meer aandacht besteed aan de afwikkeling van het tweetrapstestament. Uiteraard gaat de docent daarbij in op de vraag welke verplichtingen de bezwaarde heeft als er zuiver of beneficiair wordt aanvaard door de bezwaarde en/of verwachter.  De informatieplicht van de notaris (en het recht op informatie van de primaire en subsidiaire verwachters) en de rol van het CTR komen daarbij aan de orde.

Welke perikelen kunnen zich ‘tijdens de rit’ voordoen? Denk aan de bevoegdheden van de verwachter tot het doen van giften door de bezwaarde aan de verwachter of aan derden en het ‘stopzetten’ van het fideicommis door de bezwaarde of de verwachter.
Ook komt het einde van het fideicommis in beeld: zowel vragen over de positie van de verwachters bij het overlijden van de bezwaarde (of op eerder aangewezen tijdstippen), als vragen over afkoop en afstand worden onder de loep genomen.

U krijgt vele praktische tips over de juridische do’s en don’ts bij de afwikkeling van de eerste en tweede (en verdere?) trap.
Verder komen ook onderwerpen aan bod waar bij het opstellen van de tweetrapsregeling in het testament of de schenkingsakte mee rekening moet worden gehouden. Ook wordt ingegaan op recente ideeën omtrent Patchworkfamily-oplossingen (zie de recente Estate Tip van Freek Schols), waar de nodige haken en ogen aan zitten.

Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen. Uiteraard zijn uw eigen praktijkvragen meer dan welkom.

Het fideicommis en…
… vereffening I (erfstelling versus legaat)
… vereffening II (nalatenschap bezwaarde: wiens nalatenschap)
… de wettelijke verdeling I (voor wie geldt het fideicommis en waar rust het fideicommis op)
… de wettelijke verdeling II (ten laste van welk vermogen komt de rente op de kindsdelen)
… de wettelijke verdeling III (samenspel fiscaal en civiel bij de rente)
… fictieve verkrijgingen
… rechtspersonen
… de jubelschenking
… executele
… bewind
… afstand en wijziging van een fideicommis I (civiel)
… afstand en wijziging van een fideicommis II (fiscaal)
… en belastingschulden
… de legitieme
… verteren I (ten behoeve van wie)
… verteren II (schenken)
… en art. 4:49 BW (legaat ‘voorwaardelijke eigendom woning’)
… en de Quasi wettelijke verdeling
… het verschil tussen erfstellingen en legaten
… het strafbewind
… conservatoir beslag op fideicommissaire goederen (in combinatie met art. 4:82 BW).
… schenkingen/giften (civiel en fiscaal)
… nadere verkrijgingen (civiel en fiscaal)
… vruchten
… dwingende vruchtgebruikbepalingen

De cursus wordt verzorgd door mr. dr. Ronald Brinkman, notaris te Hardenberg, docent aan de RuG en Raadsheer-Plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ronald Brinkman heeft zowel vanuit zijn notariële praktijk als vanuit de wetenschap en rechtspraak ervaring met en kennis over alles wat met tweetrapsmakingen van doen heeft. Ronald Brinkman promoveerde in 2014 op ‘Het fideicommis in de notariële praktijk’.
Bij de cursus zal het nodige voorstudie- c.q. naslagmateriaal worden aangeleverd.

Deze cursus staat ook open voor belangstellenden die geen lid zijn van NOVEX.

Datum: vrijdag 16 november 2018
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw
Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur
Docenten: mr. dr. R. Brinkman
Kosten (ex btw): € 250 voor NOVEX-leden, € 495 voor niet NOVEX-leden, incl. cursusmateriaal, lunch en versnaperingen
PE-punten: 5 pe-punten voor KNB, BMN, RB (in aanvraag)

 Aanmelden

https://www.novex-executeur.nl/privacy-en-disclaimer/


NIEUWS

NOVEX in SBS 6-programma ‘Holland van Boven’

Afgelopen zondag (7 oktober 2018) was onze voorzitter, Liesbeth van den Brink-Baggerman, te zien in het SBS 6-programma ‘Holland van Boven’. Hierin vertelt zij over het werk als executeur. Wat doet een executeur zoal? Wat maakt het werk als executeur...


INFORMATIE

Wat is een boedelbeschrijving?

Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden: van de begrafenis of crematie tot aan de aangifte inkomsten- en erfbelasting. In veel gevallen is een executeur benoemd die dit soort zaken namens de overledene en de erfgenamen afwikkelt. Een van de...

Drie soorten executeurs: wat houdt het in en wat zijn hun taken?

In uw testament kunt u een executeur benoemen die zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Ook legt u in uw testament vast wat de bevoegdheden van de executeur zijn. Dit betekent dat u executeurs verschillende taken kunt geven. Er zijn drie soorten...


NIEUWS

NOVEX in SBS 6-programma ‘Holland van Boven’

Afgelopen zondag (7 oktober 2018) was onze voorzitter, Liesbeth van den Brink-Baggerman, te zien in het SBS 6-programma ‘Holland van Boven’. Hierin vertelt zij over het werk als executeur. Wat doet een executeur zoal? Wat maakt het werk als executeur...

Schrijf u nu in voor de leergang Executele en Vereffening!

VOLGEBOEKT! Wilt u meer weten over executele en vereffening? En wilt u lid worden van NOVEX? Volg dan de leergang Executele en Vereffening, die begint op donderdag 4 oktober. Waarom deze leergang? Om lid te worden van NOVEX, moet u deze leergang hebben...

Volg onze verdiepingscursus ‘Tweetrapsmaking Uitgelicht’

Volg de verdiepingscursus 'Tweetrapsmaking Uitgelicht'   Op vrijdag 16 november organiseert NOVEX een verdiepingscursus waarbij docent mr. dr. Ronald Brinkman uitlegt hoe de afwikkeling van de nalatenschap verloopt als het testament een tweetrapsmaking...


INFORMATIE

Wat is een boedelbeschrijving?

Wanneer iemand overlijdt, moet er veel geregeld worden: van de begrafenis of crematie tot aan de aangifte inkomsten- en erfbelasting. In veel gevallen is een executeur benoemd die dit soort zaken namens de overledene en de erfgenamen afwikkelt. Een van de...

Drie soorten executeurs: wat houdt het in en wat zijn hun taken?

In uw testament kunt u een executeur benoemen die zorgt voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Ook legt u in uw testament vast wat de bevoegdheden van de executeur zijn. Dit betekent dat u executeurs verschillende taken kunt geven. Er zijn drie soorten...

5 + 15 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.