Tarieven schenk- en erfbelasting 2017

Tarieven
Hoeveel schenk- of erfbelasting moet worden betaald, hangt af van de relatie met de overledene

en de waarde van de schenking of erfenis.

Tariefgroep Waarde verkrijging

erfbelastingpercentage

Partners (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)

en kinderen

€ 0,- tot € 122.269,-

10%

meer dan € 122.269,-

20%

Kleinkinderen € 0,- tot € 122.269,-

18%

meer dan € 122.269,-

36%

Overig € 0,- tot € 122.269,-

30%

meer dan € 122.269,-

40%

 

 

Vrijstellingen erfbelasting

Relatie tot overledene

Vrijstelling

Partner (echtgenoot/geregistreerd partner/notarieel samenwoner)

€ 638.089

Kinderen

€ 20.209

Kleinkinderen

€ 20.209

bepaalde zieke en gehandicapte kinderen

€ 60.621

Ouders

€ 47.859

Alle overige personen

€ 2.129

ANBI’s en SBBI’s

algehele vrijstelling

 

 

Vrijstellingen schenkbelasting

 Relatie tot schenker

vrijstelling

Kinderen

€ 5.320

Alle overige personen

€ 2.129

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig)

 

Kinderen 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor een

dure studie

 

Verkrijgers 18-40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend
voor de eigen woning

 

ANBI’s en SBBI’s

€ 25.526

€53.176

€100.000

algehele vrijstelling