Het bestuur van SCE heeft vier gecertificeerde NOVEX-leden bereid gevonden om hun kennis, kunde en ervaring in te zetten om te komen tot een geactualiseerd NOVEX protocol vereffenaar.  De werkgroep bestaat uit de volgende gecertificeerde NOVEX-leden:

  • mw. Renate Akerboom, notaris
  • mw. Yvonne Drok, kandidaat-notaris
  • dhr. Thomas Janus, notarieel jurist, erfrechtdeskundige
  • mw. Laura van Kempen-Cremers, notarieel jurist, erfrechtdeskundige

De werkgroep heeft de opdracht gekregen het Protocol Vereffenaar te actualiseren. Het bestuur wenst de werkgroep een vruchtbare samenwerking toe en ziet uit naar het resultaat. Wanneer de werkgroep het protocol heeft geactualiseerd, is het de intentie van het bestuur een bijeenkomst voor de NOVEX-leden te organiseren om het geactualiseerde protocol aan hen te presenteren.