In de afgelopen jaren heeft NOVEX zich tot een platform ontwikkeld van professionele executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs. De vereniging faciliteert continue uitwisseling van kennis en ervaring en verbindt de professionals met de wetenschap en goede doelen. Dat is niet onopgemerkt gebleven voor de rechterlijke macht, aangezien er steeds vaker NOVEX-leden tot vereffenaar worden benoemd.

De Stichting Certificering Executeurs (SCE), die als enige stichting in Nederland al tien jaar executeurs certificeert, heeft samen met NOVEX gesignaleerd dat er maatschappelijk een toenemende behoefte is aan professionele vereffenaars. Om die reden gaat SCE in de kwaliteitsborging voorzien door professionele vereffenaars te certificeren.

De professionele vereffenaar wordt na een succesvol toetsingsgesprek met de SCE-certificeringscommissie opgenomen in het register van SCE. Dit register is openbaar. Gecertificeerde NOVEX-leden kunt u vinden in het ledenoverzicht op deze website. Bij “soort lidmaatschap” selecteert u “Gecertificeerd lid/executeur” om alle Gecertificeerde NOVEX-leden te vinden.

De gecertificeerde vereffenaar is lid van NOVEX. De kwaliteit van de gecertificeerde vereffenaar wordt door de toetsingsprocedure van SCE gewaarborgd en iedere drie jaar opnieuw getoetst.

Werkt u als professioneel vereffenaar en wilt u zich laten certificeren, meldt u zich dan nu aan via het contactformulier.