Het werk van een executeur is geen dag hetzelfde. Al onze leden zijn afkomstig vanuit diverse disciplines en hebben uiteindelijk één doel: u ontzorgen. Daarom laten wij in deze rubriek onze leden aan het woord. Wat doen zij? Hoe kunnen zij u helpen? En welke tips geven ze u mee? Deze keer: Piet Veldhuizen, executeur bij Vooruitblik.nu.

Juridische teksten vertalen naar ‘gewone mensentaal’

Tien jaar geleden besloot Piet zijn carrière in het project- en interim-management te verlaten en zijn hart te volgen om maatschappelijk echt iets te betekenen voor mensen. “Mijn communicatieve vaardigheden komen daarin goed van pas bij het uitleggen van juridische teksten in ‘gewone mensentaal’. Het leukste aspect van mijn werk is de opluchting bij cliënten als zij ervaren dat wij hun zorgen kunnen wegnemen door oplossingen uit te werken. Dat geeft zoveel rust bij de cliënt, wat mij elke keer weer ontroert.”

“Wij denken mee met onze cliënten”

“Op ons kantoor werken wij met drie specialisten in de afwikkeling van nalatenschappen en de uitvoering van en toezicht op levenstestamenten. Als executeur bij Vooruitblik.nu werk ik dagelijks met mensen die ervoor kiezen om zelf hun zaken te regelen voordat zij het zelf niet meer kunnen.

Onze cliënten bestaan uit ouderen die bewust een keuze maken voor ons kantoor omdat wij maatwerk leveren. Wij nemen cliënten niet alles uit handen, maar betrekken hen bij alle zaken waarin de cliënt wil meedenken. Door het bewaken van alle processen, behoudt de cliënt zolang mogelijk de regie en bovenal zijn of haar eigenwaarde.”

Cliëntcase: Wie vertegenwoordigt mijn zieke zoon als ik er niet meer ben?

Piet geeft een mooi voorbeeld waarin hij en zijn collega’s echt laten zien wat zij voor anderen kunnen betekenen. “Ik werd gebeld door een mevrouw van 74 jaar, die de zorg had over haar ernstig zieke zoon.  Zij was volledig bevoegd om hem te vertegenwoordigen, maar zij maakte zich terecht zorgen: wat als haar iets zou overkomen? Ook realiseerde zij zich dat haar zieke zoon erfgenaam van een groot vermogen is en beoogd executeur in haar nalatenschap. Na goede gesprekken over haar eigen wensen hebben we in overleg met onze huisnotaris een levenstestament opgesteld, waarin Vooruitblik de bevoegdheid krijgt om haar zoon te vertegenwoordigen. Het fijne voor deze mevrouw is dat zij haar zoon blijft begeleiden. Wanneer ze voor juridische kwesties staat of zijzelf niet meer in staat is voor haar zoon te zorgen, kan zij op ons terugvallen. Ook heeft zij Vooruitblik als levensexecuteur en executeur benoemd in respectievelijk haar levenstestament en testament. Dit alles gaf haar een enorme opluchting.”

“Ik handel als de rechterhand en vertrouwenspersoon van de cliënt”

“Door de bijzondere carrière die ik heb doorlopen, zeg maar ‘van ingenieur tot executeur’, heb ik mensen op diverse manieren echt leren kennen. Deze ervaring komt mij zeer goed van pas bij het in relatief korte tijd inschatten van de situatie. Ik handel als de rechterhand en vertrouwenspersoon van de cliënt. Vooral in mijn werk als levensexecuteur is het een beloning als de cliënt zich echt vertegenwoordigd voelt.”

Ook zijn collega’s hebben na hun werkzaamheden als fiscaal jurist en in het notariaat bewust gekozen voor dit vak. “Het als verlengstuk werken van iemand die het niet meer zelf kan of er niet meer is, doen wij door ons grondig te verdiepen in de wijze waarop deze persoon in het leven staat of stond. Ik hoop de cliënt te laten ervaren wat echte aandacht voor zijn of haar belang bij ons betekent.”

Tip van Piet: Zorg tijdig voor een bevoegde belangenbehartiger

Piet vertelt dat ze in hun praktijk regelmatig meemaken dat iemand niet meer in staat blijkt om  zijn of haar wil te bepalen. De familie heeft dan geen andere keuze dan bewind en/of mentorschap bij de rechter aan te vragen. Dit is in veel gevallen een onnodige maatregel die het extra moeilijk maakt uw belangen te dienen. “Het geeft u en uw familieleden rust als u een rechterhand heeft benoemd die uw belangen mag behartigen. Denkt u er ook aan een reserve te benoemen voor het geval uw eerste keuze niet beschikbaar is? Dit mag ook een professioneel kantoor zijn.”

“Het fijne aan NOVEX is het contact met collega’s”

In 2018 werd Piet lid van NOVEX waar hij de leergang Executele en Vereffening volgde. “Door het volgen van de leergang leerde ik snel collega’s kennen. Voor mij is de grootste toegevoegde waarde van NOVEX de intervisie met vakgenoten. Door gebruik te kunnen maken van collega’s kan er snel een oplossing worden gevonden voor juridisch vraagstukken.”

 

Wilt u in contact komen met Piet? Ga hier naar zijn profiel.