Vrijdag 22 januari 2021 hebben de heren Bernard Schols en Eric de Jong het nieuwe jaar voor NOVEX via livestream ingeluid. Bernard Schols sprak over de diversiteit van het vak van executeur. Hij maakte onderscheid tussen Denkers en Doeners, de executeur die het huis leegruimt en het gras maait, en de executeur die zich meer op de juridische vraagstukken in de nalatenschap richt. NOVEX heeft zowel Denkers als Doeners in haar gelederen. De heer Schols filosofeerde over hoe de Denkers en de Doeners elkaar nodig hebben en opperde de suggestie dat NOVEX een coach/buddy systeem opzet waarin de meer ervaren executeur een startende collega begeleidt. Dat niet alles zonder kosten kan of hoeft, spreekt voor zich. Zo kom je van alleen samen naar samen alleen.

De heer De Jong keek terug op het afgelopen NOVEX-jaar en blikte vooruit op het nieuwe jaar. Hij memoreerde de heer Eric Ebben, die ons vorig jaar plotseling is ontvallen. Hij sprak de hoop uit dat wij dit jaar weer een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren. Hij bedankte Jacqueline Cino voor de vele werkzaamheden die zij heeft verricht om alles toch te laten doorgaan in het Corona-jaar.

Tot slot brachten de heren Schols en de Jong samen met mevrouw Cino en de ruim 75 aanwezige leden een toost uit op het jaar 2021.