de heer K.P.Ligtermoet

de heer K.P.Ligtermoet
Naam (compleet): de heer K.P.Ligtermoet
Achternaam: Ligtermoet
Bedrijfsnaam:

Regieopmaat

Adres: Graaf Renatushof 2
Postcode: 3818 DS
Plaats: Amersfoort
Provincie: Utrecht
Telefoonnummer: 0622395869
Taak: Executeur, Levensexecuteur, Toezichthouder, Vereffenaar
Beroepsmatige achtergrond: Bewindvoerder, Anders
Profiel: Tientallen jaren ervaring op het begeleiden van clienten in de GGZ crisiszorg en daarnaast vijfentwintig jaar inhoudelijk en bestuurlijke ervaring op het gebied van Intellectueel eigendom (auteursrecht en naburig recht). Vanaf 2012 diverse nalatenschappen afgewikkeld en als levensexecuteur intensieve begeleiding van clienten uitgevoerd, zowel zorginhoudelijk alsook financieel.
Soort lidmaatschap:

Stuur boodschap naar geregistreerde

Registratie titel:de heer K.P.Ligtermoet