Graag attenderen wij u op een nieuwe cursus die NOVEX vanaf 2022 exclusief aan haar leden aanbiedt: De verdiepingscursus Executele onder leiding van prof. mr. dr. Bernard Schols, als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel recht van de Radboud Universiteit Nijmegen en mr. Joost Diks, advocaat bij Advocaten Familie- & Erfrecht.

Voor de executeur die beroepsmatig nalatenschappen afwikkelt en erfgenamen hierin adviseert, is het van belang om vakmatig op de hoogte te blijven en de kennis te verdiepen. In deze verdiepingscursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de vergelijking met andere rechtsfiguren zoals de transmortale volmacht, (afwikkelings)bewind en vereffening;
  • actuele jurisprudentie;
  • het ontslag van de executeur;
  • de executeur en verdwenen vermogen
  • de privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid in en buiten rechte;
  • de aansprakelijkheid van de executeur;
  • de informatieplicht van de executeur en de rekening en verantwoording;
  • de afbakening van de taak van de executeur;
  • de executeur en de ruimschootsverklaring;
  • het salaris van de executeur.

In 2019 heeft de Stichting Certificering Executeurs (SCE) besloten de kwaliteitseisen aan gecertificeerde executeurs en vereffenaars van NOVEX te verhogen. Om die reden is een extra opleidingsvereiste opgenomen, te weten het volgen van een verdiepingscursus Vereffening van nalatenschappen. Het bestuur van SCE heeft thans besloten dat aan het extra opleidingsvereiste ook wordt voldaan als een (her)certificeringskandidaat de NOVEX Verdiepingscursus Executele heeft gevolgd. De docenten gaan direct de diepte in. Vereist is dat de cursist de NOVEX Leergang Executele en Vereffening heeft gevolgd.

De cursus wordt op drie verschillende locaties georganiseerd, te weten UtrechtZwolle en Eindhoven.
Klik op de link van de stad van uw keuze voor meer informatie over de cursus.

Kosten zijn € 350 ex btw, inclusief consumpties en cursusmateriaal.
Er kunnen maximaal 34 deelnemers aan de cursus deelnemen.