Laden Evenementen

NOVEX Actualiteitencongres 2021 – webinar

Voor de derde keer alweer organiseert NOVEX het jaarlijks terugkerend NOVEX Actualiteitencongres voor haar leden. Een dag exclusief voor de NOVEX-leden waarin aandacht wordt besteed aan de actualiteit toegespitst op uw vak. De actualiteiten van de drie pijlers van NOVEX, executele, vereffening en levensexecutele, worden tijdens deze cursus besproken.

Wegens de voortdurende maatregelen rondom de COVID-19 besmettingen heeft het bestuur voor het jaar 2021 besloten cursussen niet fysiek te organiseren, maar via een live-stream online te verzorgen. Vandaar dat het Actualiteitencongres ook dit jaar in de vorm van een webinar plaatsvindt. Vorig jaar hebben wij daarmee positieve ervaring opgedaan, maar liefst 75 NOVEX-leden namen deel aan de bijeenkomst.

Waarom deze cursus?

Deze actualiteitencursus is het resultaat van de wens van de besturen van NOVEX en SCE om blijvend te werken aan kwaliteitsbevordering van de leden van NOVEX. Voor gecertificeerde NOVEX-leden maakt het deelnemen aan deze actualiteitencursus deel uit van de certificeringsvereisten. Hiertoe heeft de Stichting Certificering Executeurs (SCE), de Stichting die verantwoordelijk is voor de certificering van NOVEX-leden, in 2019 besloten als waarborg van de kwaliteitseisen die zij aan gecertificeerde executeurs en vereffenaars van NOVEX stelt.

Het dagprogramma en de docenten

Het programma ziet er als volgt uit.

1 uur Actualiteiten Vereffening, prof. mr. Jan Biemans, als hoogleraar verbonden aan Universiteit Utrecht

1 uur Actualiteiten Executele door mr. Eric de Jong, notaris, buitenpromovendus Radboud Universiteit, NOVEX-lid

1 uur Actualiteiten Levensexecuteur, mr. Joe van Anken, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

1 interactief vragenuur

De docenten nodigen u uit om casusposities of brandende vragen vooraf toe te zenden (naar info@novex-executeur.nl). Zij zullen deze voor zover mogelijk verwerken in de presentatie.

Overige informatie

Deelname staat open voor leden van NOVEX.

Prijzen zijn exclusief btw.