Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

NOVEX Congres 2020 – webinar

Opnieuw organiseert NOVEX het jaarlijks terugkerend NOVEX Congres voor haar leden, dat in het teken van de actualiteit staat.

Een exclusieve dag voor alle NOVEX-leden waarin aandacht wordt besteed aan de actualiteit toegespitst op uw vak. De actualiteiten van de drie pijlers van NOVEX, executele, vereffening en levensexecutele, worden tijdens deze cursus besproken.

Wegens de aangescherpte maatregelen door de toenemende aantal COVID-19 besmettingen heeft het bestuur besloten deze cursus niet fysiek te organiseren, maar via een live-stream online te verzorgen.
De leden van NOVEX komen uit het hele land en werken veelal met kwetsbare mensen. Om die reden acht het bestuur het ongewenst deze cursus fysiek te laten plaatsvinden.

Waarom deze cursus?

Deze actualiteitencursus is het resultaat van de wens van de besturen van NOVEX en SCE om blijvend te werken aan kwaliteitsbevordering van de leden van NOVEX.

In dat kader heeft de Stichting Certificering Executeurs (SCE), de Stichting die verantwoordelijk is voor de certificering van NOVEX-leden, in 2019 besloten de kwaliteitseisen aan gecertificeerde executeurs en vereffenaars van NOVEX te verhogen. Een onderdeel daarvan is dat van een gecertificeerd lid verplicht wordt gesteld minimaal eens in de drie jaar de actualiteitencursus te volgen.

Het dagprogramma en de docenten

Het programma ziet er als volgt uit.

1 uur Actualiteiten Vereffening, prof. mr. Jan Biemans, als hoogleraar verbonden aan Universiteit Utrecht

1 uur Actualiteiten Executele door mr. Eric de Jong, notaris, buitenpromovendus Radboud Universiteit, NOVEX-lid

1 uur Actualiteiten Levensexecuteur, mr. Joe van Anken, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen

1 interactief vragenuur

De docenten nodigen u uit om casusposities of brandende vragen vooraf toe te zenden (naar info@novex-executeur.nl). Zij zullen deze voor zover mogelijk verwerken in de presentatie.

Overige informatie

Deelname staat open voor leden van NOVEX.

Prijzen zijn exclusief btw.