Laden Evenementen

Schrijf u nu in voor de Basiscursus Erfrecht!

Wilt u meer weten over het erfrecht? Volg dan Basiscursus Erfrecht ter voorbereiding op de leergang Executele en Vereffening. Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden.

Waarom deze cursus?

U wenst zich te verdiepen in het erfrecht. Of u wilt uw bestaande kennis van het erfrecht opfrissen. Goede redenen om deze cursus te volgen.
De basiscursus erfrecht is een goede voorbereiding als u wilt deelnemen aan de leergang Executele en Vereffening. In deze leergang leert u wat het betekent om als professioneel executeur of vereffenaar van een nalatenschap te werken. Na deelname aan de leergang Executele en Vereffening kunt u lid worden van NOVEX.

Wat leert u tijdens deze cursus?

In deze cursus wordt het erfrecht behandeld aan de hand van Boek 4 BW om de systematiek ervan te doorgronden. Doel van de cursus is om voldoende kennis van het erfrecht te verkrijgen om valkuilen te herkennen en een gesprekspartner te zijn bij advisering.
Ter voorbereiding op deze cursus ontvangt u het boek Erfrecht van prof. mr. M.J.A. van Mourik en de wettekst van Boek 4 BW.
Cursisten worden gevraagd het boek van Van Mourik vooraf te bestuderen.

Aan de hand van de vijf beginselen nemen de docenten u mee in de wereld van het erfrecht.
1. Versterferfrecht versus testamentair erfrecht
2. De saisine
3. De uiterste wil
4. De legitieme portie
5. De executeur, de afwikkelingsbewindvoerder en de vereffenaar

Daarbij wordt op de volgende onderwerpen ingegaan.
De bronnen van het erfrecht
Het verschil tussen civiel en fiscaal
Is het Nederlands erfrecht van toepassing?
Hoe werkt het overgangsrecht, is het oude of het nieuwe erfrecht van toepassing?
Zuivere of beneficiaire aanvaarding
De schulden van de nalatenschap
De wilsrechten

Kosten zijn inclusief consumpties en cursusmateriaal en exclusief btw.

Corona maatregelen

Deze cursus wordt georganiseerd bij Domstad Utrecht. Domstad heeft bevestigd dat zij de verplichte afstand van 1,5 meter voor onze groep kunnen garanderen in de zaal. Zo kunnen wij elkaar ontmoeten met inachtneming van de RIVM-maatregelen. Voor degenen die om hen moverende redenen de bijeenkomst niet fysiek kunnen of willen bijwonen, is het mogelijk de bijeenkomst via live-stream bij te wonen. NOVEX neemt de bijeenkomst niet op en het is de deelnemers niet toegestaan de bijeenkomst op te nemen.

RIVM-richtlijnen

Voor een bijeenkomst als deze gelden de maatregelen van het RIVM die hieronder zijn opgenomen.
Heeft u een van de volgende symptomen heeft: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts, smaakverlies?
Blijf dan thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
Was regelmatig uw handen met water en zeep.
Hoest in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.

Gebruik van mondkapjes

Sinds 1 december 2020 geldt de Tijdelijke Wet Maatregelen COVID-19 voor een periode van 3 maanden. Sinds die datum geldt de plicht voor een ieder vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes. Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om verspreiding van virussen tegen te gaan.
Voor locatie de Domstad Utrecht betekent dit dat bezoekers een mondkapje dragen bij binnenkomst van het gebouw en naar de zaal toe. Wanneer u in de zaal zit, bent u vrij het mondkapje te dragen of af te zetten. In de pauze moet u het mondkapje dragen wanneer u zich in de lobby begeeft.