Aanvullende leergang Executele

Schrijf u nu in voor de aanvullende leergang Executele

Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om de nalatenschap namens de overledene en de erfgenamen af te wikkelen. In bepaalde gevallen wordt een executeur aangewezen door de kantonrechter als de oorspronkelijke executeur komt te ontbreken of wordt vervangen.
Welke taken de executeur bij de afhandeling heeft hangt onder meer af van wat er in het testament beschreven staat. Enkele voorbeelden van de taken zijn:

 • De begrafenis of de crematie regelen;
 • De administratie overnemen (abonnementen opzeggen, openstaande rekeningen betalen etc.);
 • Het beheren van het bezit van de overledene tot de verdeling heeft plaatsgevonden;
 • Het zorgen voor taxatie(s) van bezittingen zoals woning, inboedel, sieraden;
 • De boedelbeschrijving (vermogensoverzicht) opmaken voor de erfgenamen;
 • De verkoop van bijvoorbeeld effecten, auto of kostbaarheden (voor zover nodig voor betaling opeisbare schulden);
 • De aangifte inkomsten- en erfbelasting (laten) regelen;
 • Legaten afgeven.

Als alle zaken zijn afgerond doet de executeur verslag van alle ontvangsten en uitgaven en zijn werkzaamheden in een rekening en verantwoording.
In deze cursus wordt het juridische kader waarbinnen een executeur opereert uitvoerig behandeld.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Taken van de executeur
 • Rekening en verantwoording van de executeur
 • De aansprakelijkheid van de executeur
 • De executeur – afwikkelingsbewindvoerder
 • De executeur en erfbelasting
 • De procesbevoegdheid van de executeur
 • Het executeursloon
 • Uitleg en executele
 • Het einde van de taak van de executeur
 • De Europese erfrecht verordening

 

Datum: op dit moment is geen datum bekend
Locatie: Jaarbeurs, Beatrixgebouw te Utrecht
Tijd: 9:00 uur tot 17:00 uur
Docenten: mw. prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburgen mw. mr. C.G.C. Engelbertink
Prijs: € 250 ex btw, inclusief cursusmateriaal, lunch en versnaperingen
PE-punten: 6 PE-punten worden aangevraagd bij KNB, BPBI, RB.
Toegangsvereiste: u heeft de leergang Levensexecuteur/Toezichthouder gevolgd. Indien u de basiscursus Erfrecht niet heeft gevolgd, raden wij u aan deze eerst te volgen. De eerstvolgende mogelijkheid daartoe is op 22 maart 2019.

Aanmelden

https://www.novex-executeur.nl/privacy-en-disclaimer/