Aanvraagformulier

Wilt u zich aanmelden om te worden gecertificeerd als Gecertificeerd NOVEX-lid; executeur en/of vereffenaar, meld u zich dan hieronder aan.
De met (*) aangemerkte velden zijn verplicht.

Aanhef
De heerMevrouw

Voornaam (*) Achternaam (*)

Beroepsmatige achtergrond: (*)

De aanvrager vraagt aan te worden gecertificeerd als:

Wilt u worden vermeld in het overzicht van NOVEX-leden op de website van NOVEX? (*)
janee

Aanvrager verklaart de Leergang Executele of Leergang Vereffening te hebben gevolgd op: (*)

Datum aanvraag certificering executeur/vereffenaar: (*)

Aanvrager verklaart naar waarheid bovenstaande vragen zorgvuldig en volledig te hebben ingevuld; aanvaardt door ondertekening de toepasselijkheid van alle door de Stichting Certificering Executeurs vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten te accepteren en verklaart zich aan deze te houden; verleent NOVEX/SCE goedkeuring zijn/haar persoonsgegevens op de website van NOVEX te plaatsen in het overzicht van NOVEX-leden, mits hiervoor is aangegeven dat vermelding gewenst is.

U dient dit veld aan te vinken alvorens op 'Verzenden' te kunnen drukken.