Aanvraagformulier

Wilt u zich aanmelden om te worden gecertificeerd als Gecertificeerd NOVEX-lid; executeur en/of vereffenaar, meld u zich dan hieronder aan.
De met (*) aangemerkte velden zijn verplicht.

Aanhef
De heerMevrouw

Voorletters (*) Achternaam (*)

Beroepsmatige achtergrond: (*)

De aanvrager vraagt aan te worden ge(her)certificeerd als:
ExecuteurVereffenaar

Meldt zich aan voor: (*)

Voor kandidaten die op (her)certificeringsgesprek komen:
1a. om aan te tonen dat u beschikt over drie jaren recente relevante werkervaring op het gebied van de executele en/of vereffening overlegt u tijdens het gesprek over elk van de drie voorafgaande jaren een kopie van een verklaring van executele en/of benoeming tot vereffenaar ter inzage.
2a. u neemt een kopie van uw aansprakelijkheidsverzekeringspolis mee.

Voor kandidaten die voor schriftelijke hercertificering in aanmerking komen:
1b. om aan te tonen dat u over de afgelopen drie jaren relevante werkervaring op het gebied van de executele en/of vereffening heeft voortgezet, stuurt u over elk van de drie voorafgaande jaren een kopie van een verklaring van executele en/of benoeming tot vereffenaar toe aan info@novex-executeur.nl.
(De vertrouwelijkheid wordt in acht genomen. Mocht uw naam niet expliciet in deze documenten worden genoemd, dan wordt u verzocht aanvullende documenten mee te sturen waaruit blijkt dat u de dossierbehandelaar was.)
2b. u heeft een kopie van uw aansprakelijkheidsverzekeringspolis opgestuurd aan info@novex-executeur.nl
JaNee

Voor alle kandidaten:
3. Zijn in de afgelopen drie jaren klachten tegen u ingediend in de hoedanigheid van executeur dan wel vereffenaar bij NOVEX-SCE of bij een andere instantie?
JaNee

Indien ja, toelichting:

4. Zijn er in de afgelopen drie jaar wijzigingen geweest in uw werkkring cq. werkzaamheden die relevant zijn voor deze hercertificering?
JaNee

Indien ja, toelichting:

Indien u verder nog toelichting/bijzonderheden wilt vermelden:

Wilt u worden vermeld in het overzicht van NOVEX-leden op de website van NOVEX? (*)
janee

Aanvrager verklaart de Leergang Executele of Leergang Vereffening te hebben gevolgd op: (*)

Datum aanvraag certificering executeur/vereffenaar: (*)

Aanvrager verklaart naar waarheid bovenstaande vragen zorgvuldig en volledig te hebben ingevuld; aanvaardt door ondertekening de toepasselijkheid van alle door de Stichting Certificering Executeurs vastgestelde reglementen, voorschriften en besluiten te accepteren en verklaart zich aan deze te houden; verleent NOVEX/SCE goedkeuring zijn/haar persoonsgegevens op de website van NOVEX te plaatsen in het overzicht van NOVEX-leden, mits hiervoor is aangegeven dat vermelding gewenst is.

U dient dit veld aan te vinken alvorens op 'Verzenden' te kunnen drukken.