Wat is een executeur?

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om de nalatenschap namens de overledene en de erfgenamen af te wikkelen. (Of in bepaalde gevallen is aangewezen door de kantonrechter als een ander komt te ontbreken of wordt vervangen).

Welke taken de executeur bij de afhandeling heeft hangt onder meer af van wat er in het testament beschreven staat. Enkele voorbeelden van de taken:

  • De begrafenis of de crematie regelen, als enige taak of in combinatie met de navolgende taken;
  • De administratie overnemen (abonnementen opzeggen, openstaande rekeningen betalen etc.);
  • Het beheren van het bezit van de overledene tot de verdeling heeft plaatsgevonden;
  • Het zorgen voor taxatie(s) van bezittingen zoals woning, inboedel, sieraden;
  • De boedelbeschrijving (vermogensoverzicht) opmaken voor de erfgenamen;
  • De verkoop van bijvoorbeeld effecten, auto of kostbaarheden (voor zover nodig voor betaling opeisbare schulden);
  • De aangifte inkomsten- en erfbelasting (laten) regelen;
  • Legaten afgeven.

 

Belangrijkste taken van een executeur
Nadat de executeur zijn taak heeft aanvaard zal hij zo snel mogelijk zich een beeld moeten vormen van de samenstelling van de nalatenschap. Het overzicht is zowel van belang om het beheer te kunnen voeren als ook om voor de erfgenamen een boedelbeschrijving te kunnen opstellen. Op een boedelbeschrijving komen alle bezittingen en schulden op de datum van overlijden voor.
Gedurende de gehele afwikkeling van de nalatenschap zal de executeur het vermogen en de spullen van de overledene beheren. Ook betaalt de executeur de opeisbare schulden van de nalatenschap. Hetgeen overblijft is dan voor de erfgenamen.

De executeur maakt de nalatenschap klaar voor verdeling en geeft het te verdelen vermogen af aan alle erfgenamen.
In uw testament kunt u de taak van de executeur ook uitbreiden (afwikkelingsbewindvoerder), zodat hij kan verdelen zonder medewerking van de erfgenamen.
Als alle zaken zijn afgerond doet de executeur verslag van alle ontvangsten en uitgaven en zijn werkzaamheden in een rekening en verantwoording.

Voordelen van een executeur
De executeur kan snel urgente zaken oppakken. Zonder executeur zijn alle erfgenamen samen bevoegd en verplicht de nalatenschap af te wikkelen. Eén weigerachtige of trage erfgenaam is in dat geval genoeg om alles stil te leggen. Zo’n situatie is soms te doorbreken met volmachten, maar volmachten kunnen ook weer worden ingetrokken. Er kan ook een vereffenaar benoemd worden, maar dat kost weer geld en de stap naar de rechter is hiervoor nodig. Het benoemen van een executeur is dus heel praktisch als er bijvoorbeeld sprake is van een complexe nalatenschap, er verschillen van mening zijn in de familie, en er verre familieleden zijn of als een bedrijf onderdeel is van de nalatenschap.

Verhouding tussen executeur en erfgenamen
In principe mag de executeur alle beheerszaken regelen zonder toestemming van de erfgenamen. Maar u kunt in uw testament vastleggen in welke gevallen er wel toestemming of overleg vereist is.
De executeur is verplicht om erfgenamen te informeren wanneer ze dat vragen. In de praktijk is het nuttig dat er regelmatig contact tussen erfgenamen en executeur is over de stand van zaken. Als erfgenamen het niet eens zijn met de wijze waarop de executeur de taken uitvoert, kunnen ze naar de rechter stappen. De rechter kan dan in bepaalde gevallen een vervangende executeur benoemen.


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

Tweede Kamer wil inzage levenstestamentenregister door kantonrechters

  Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is voordat zij bewind uitspreken. De Tweede Kamer stemde donderdagavond 23 februari 2017 in met een motie van Brigitte van der Burg (VVD) hierover. Die diende zij woensdag 22 februari 2017 in tijdens het...


INFORMATIE

Nieuwjaarscursus 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 is de jaarlijkse Nieuwjaarscursus! Deze keer op het Centraal station te Amsterdam , in restaurant 1ste klas. De heer mr. Jacques de Waart is bereid gevonden om een lezing te geven. Hij zal ingaan op mediation in het algemeen en de verschillende...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap 12 maart 2018

Op maandag 12 maart 2018 geeft prof. mr. dr. W. Burgerhart de cursus De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap. De afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer is in velerlei opzichten een uitdaging. De financiële belangen zijn doorgaans groot, de...

10 + 6 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.