TWEETRAPSMAKING UITGELICHT 

Tijdens deze cursus wordt uw kennis van de tweetrapsmaking verdiept, zowel op civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk vlak.
Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen. Uiteraard zijn uw eigen praktijkvragen meer dan welkom.

Het fideicommis en…
… vereffening I (erfstelling versus legaat)
… vereffening II (nalatenschap bezwaarde: wiens nalatenschap)
… de wettelijke verdeling I (voor wie geldt het fideicommis en waar rust het fideicommis op)
… de wettelijke verdeling II (ten laste van welk vermogen komt de rente op de kindsdelen)
… de wettelijke verdeling III (samenspel fiscaal en civiel bij de rente)
… fictieve verkrijgingen
… rechtspersonen
… de jubelschenking
… executele
… bewind
… afstand en wijziging van een fideicommis I (civiel)
… afstand en wijziging van een fideicommis II (fiscaal)
… en belastingschulden
… de legitieme
… verteren I (ten behoeve van wie)
… verteren II (schenken)
… en art. 4:49 BW (legaat ‘voorwaardelijke eigendom woning’)
… en de Quasi wettelijke verdeling
… het verschil tussen erfstellingen en legaten
… het strafbewind
… conservatoir beslag op fideicommissaire goederen (in combinatie met art. 4:82 BW).
… schenkingen/giften (civiel en fiscaal)
… nadere verkrijgingen (civiel en fiscaal)
… vruchten
… dwingende vruchtgebruikbepalingen

De cursus wordt verzorgd door mr. dr. Ronald Brinkman, notaris te Hardenberg, docent aan de RuG en Raadsheer-Plaatsvervanger bij het Hof Arnhem-Leeuwarden. Ronald Brinkman heeft zowel vanuit zijn notariële praktijk als vanuit de wetenschap en rechtspraak ervaring met en kennis over alles wat met tweetrapsmakingen van doen heeft. Ronald Brinkman promoveerde in 2014 op ‘Het fideicommis in de notariële praktijk’.
Bij de cursus zal het nodige voorstudie- c.q. naslagmateriaal worden aangeleverd.

Deze cursus staat ook open voor belangstellenden die geen lid zijn van NOVEX.

Datum: vrijdag 16 november 2018
Locatie: Jaarbeurs Utrecht, Beatrixgebouw
Tijd: 10:00 uur – 17:00 uur
Docenten: mr. dr. R. Brinkman
Kosten (ex btw): € 250 voor NOVEX-leden, € 495 voor niet NOVEX-leden, incl. cursusmateriaal, lunch en versnaperingen
PE-punten: 5 pe-punten voor KNB, BMN, RB (in aanvraag)

 Aanmelden

http://www.novex-executeur.nl/privacy-en-disclaimer/


NIEUWS

NOVEX bestaat 10 jaar!

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008. De oprichters waren: de heer O.A. Balkenende, mevrouw mr. M. van Dijk, de heer mr. J.D.H. van Ewijk,...

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder U kunt zich als belangstellende aanmelden. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor executeurs, vereffenaars en ook voor “levensexecuteurs”....

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

NOVEX bestaat 10 jaar!

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008. De oprichters waren: de heer O.A. Balkenende, mevrouw mr. M. van Dijk, de heer mr. J.D.H. van Ewijk,...

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder U kunt zich als belangstellende aanmelden. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor executeurs, vereffenaars en ook voor “levensexecuteurs”....

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

Aanvullende leergang Executele

AANVULLENDE LEERGANG EXECUTELE  Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om de nalatenschap namens de overledene en de erfgenamen af te wikkelen. In bepaalde gevallen wordt een executeur aangewezen door de kantonrechter als de oorspronkelijke executeur...

Basiscursus Erfrecht

BASISCURSUS ERFRECHT In deze cursus wordt het erfrecht behandeld aan de hand van Boek 4 BW om de systematiek ervan te doorgronden. Doel van de cursus is om voldoende kennis van het erfrecht te verkrijgen om valkuilen te herkennen en een gesprekspartner te kunnen zijn...

NOVEX bestaat 10 jaar!

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008. De oprichters waren: de heer O.A. Balkenende, mevrouw mr. M. van Dijk, de heer mr. J.D.H. van Ewijk,...

1 + 1 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.