Privacy en disclaimer

Privacy statement en disclaimer

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze website maakt gebruik van diverse soorten cookies.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van deze site, dan kunt u een e-mail sturen naar info@novex-executeur.nl. Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Wij doen er alles aan om de wetgeving van 5 juni 2012 aangaande de privacy en het gebruik van cookies na te leven. Mocht u toch onderdelen aantreffen die wij zijn vergeten, gelieve ons daarvan in kennis te stellen per mail info@novex-executeur.nl

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website is de uiterste zorg besteed. NOVEX aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van onvolledigheid of onjuistheid van de informatie in op deze website, of voor de gevolgen daarvan.

Voorbehoud rechten. Niets uit deze website mag in enige vorm of op enige wijze worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een databestand of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NOVEX.