Leergang Executele en Vereffening: U kunt zich nu aanmelden voor najaar 2018!

De leergang executele en vereffening in het voorjaar 2018 is al vol!

U kunt zich nu aanmelden voor de leergang die in najaar 2018 zal worden gehouden:
Voorjaar 2018: 15, 16 maart en 13 april 2018
Najaar 2018: 4, 5 oktober en 2 november 2018.

Informatie:

Op donderdag  en vrijdag en vrijdagmiddag zal de Leergang Executele en Vereffening weer worden aangeboden.
De eerste dag staat in het teken van de executele.  Ook de praktische zaken komen aan de orde. De tweede dag wordt de praktische-, juridische- en theoretische kant van vereffening behandeld.

Er is een overnachting inbegrepen van donderdag op vrijdag.

Na deze twee dagen heeft u genoeg bagage om het geleerde toe te passen in een praktijkcasus.
De deelnemers ontvangen na de eerste twee dagen een casus die gemaakt en ingeleverd moet worden.
Het inleveren van de casus is een voorwaarde voor de verkrijging van het bewijs van deelname.
Deze casus wordt op de derde bijeenkomst besproken door mr. C.G.C.(Chanien) Engelbertink, mr. P.G. (Petra) Knoppers en mr. L. (Liesbeth) van den Brink-Baggerman.

Toelatingseis: Indien u niet over basiskennis van het erfrecht beschikt, dient u de basiscursuserfrecht te volgen.

Kosten: 1.750,- ex btw incl overnachting, diner, lunches, cursusmateriaal (boeken en cursusmap)
Docenten: prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols, prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg, O.A. Balkenende, mr. P.G. Knoppers, mr. C.G.C. Engelbertink, mr. E. van den Brink-Baggerman.
pe-punten:  16 pe-punten voor KNB, BMN, RB (in aanvraag)
locatie: Driebergen, Hotel Bergse Bossen

 Aanmelden


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

Tweede Kamer wil inzage levenstestamentenregister door kantonrechters

  Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is voordat zij bewind uitspreken. De Tweede Kamer stemde donderdagavond 23 februari 2017 in met een motie van Brigitte van der Burg (VVD) hierover. Die diende zij woensdag 22 februari 2017 in tijdens het...


INFORMATIE

Nieuwjaarscursus 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 is de jaarlijkse Nieuwjaarscursus! Deze keer op het Centraal station te Amsterdam , in restaurant 1ste klas. De heer mr. Jacques de Waart is bereid gevonden om een lezing te geven. Hij zal ingaan op mediation in het algemeen en de verschillende...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap 12 maart 2018

Op maandag 12 maart 2018 geeft prof. mr. dr. W. Burgerhart de cursus De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap. De afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer is in velerlei opzichten een uitdaging. De financiële belangen zijn doorgaans groot, de...

2 + 3 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.