Ik ben vereffenaar

De vereffenaar krijgt de verantwoordelijkheid voor de afwikkeling van een nalatenschap van rechtswege of bij benoeming door een rechter (lees hier meer over de benoeming). Bij vereffening dient met diverse procedurevoorschriften rekening te worden gehouden.

Procedurevoorschriften vereffening

De door de rechter benoemde vereffenaar moet zich altijd aan al deze voorschriften houden (zware vereffening), tenzij een rechter anders heeft bepaald (lichte vereffening). De vereffenaars die van rechtswege vereffenen hebben automatisch met de lichte vereffening te maken.

 

Schulden groter dan baten: melden bij kantonrechter
Bij een ‘negatief saldo’ van de nalatenschap moet de kantonrechter daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Als deze melding niet wordt gedaan, dan lopen de erfgenamen het risico met hun eigen vermogen aansprakelijk te worden gesteld voor schulden van de overledene.

Aanwijzingen en vragen van de kantonrechter
De vereffenaar volgt de aanwijzingen van de kantonrechter op en beantwoordt eventuele vragen. Ook kan men zelf om aanwijzingen van de kantonrechter vragen.

Boedelbeschrijving opstellen
Bij wettelijke vereffening moet op korte termijn een boedelbeschrijving van de nalatenschap worden opgesteld. De beschrijving bevat een opsomming van bezittingen en schulden en wordt ter inzage gelegd.

Oproepen schuldeisers
Schuldeisers die bekend zijn worden per brief opgeroepen een vordering in te stellen. Andere schuldeisers worden openbaar opgeroepen. De kantonrechter wordt geïnformeerd indien er bekende schuldeisers zijn, maar hun adressen onbekend zijn. In geval van zware vereffening wordt een lijst van erkende vorderingen van schuldeisers ter inzage gelegd bij de boedelnotaris of de rechtbank en worden de schuldeisers daarover geïnformeerd.

Beheren en vereffenen
Gedurende de vereffening is de vereffenaar de enige partij die beheershandelingen mag verrichten. Zo mag hij bijvoorbeeld goederen uit de nalatenschap verkopen als dat nodig is voor het voldoen van schulden van de nalatenschap. Over de keuze van de te verkopen goederen treedt hij zoveel mogelijk in overleg met de erfgenamen.

Uitdelingslijst, rekening en verantwoording
Als de termijn voor het indienen van vorderingen is verstreken, stelt de vereffenaar (bij zware vereffening) binnen zes maanden daarna een rekening en verantwoording en een uitdelingslijst op. Deze worden neergelegd bij de boedelnotaris of de rechtbank. De vereffenaar maakt dit bekend aan de schuldeisers. Belanghebbenden hebben dan één maand om in verzet te komen, voordat de uitdelingslijst verbindend wordt en er tot uitkering wordt overgegaan.

Uitkering en opheffing
Als de nalatenschap uiteindelijk een positief saldo heeft, dan kunnen alle schuldeisers worden betaald en kan het overschot worden uitgekeerd aan de erfgenamen. Als er een tekort is, dan worden de schuldeisers pro rato betaald conform de uitdelingslijst waarbij sommige schuldeisers voorgaan op anderen. Als er alleen maar schulden zijn en helemaal geen bezittingen, kan bij de kantonrechter een verzoek tot opheffing van de vereffening worden ingediend. Indien de schuldeisers betaald zijn en er nog geld over is maar de erfgenamen onbekend zijn, dan wordt hetgeen over is in de consignatiekas van de staat gestort. Mochten zich later toch nog erfgenamen melden, dan kunnen die  daar terecht.


NIEUWS

NOVEX in SBS 6-programma ‘Holland van Boven’

Afgelopen zondag (7 oktober 2018) was onze voorzitter, Liesbeth van den Brink-Baggerman, te zien in het SBS 6-programma ‘Holland van Boven’. Hierin vertelt zij over het werk als executeur. Wat doet een executeur zoal? Wat maakt het werk als executeur...


INFORMATIE

Waarom kiest u voor een NOVEX-lid?

Waarom kiest u voor een NOVEX-lid? In principe kunt u iedereen aanwijzen als executeur of levensexecuteur. Dit betekent echter niet dat ook iedereen deze taak goed kan vervullen. Bij een overlijden komen vaak emoties kijken. Een executeur moet dan...

Het belang van een levenstestament

Het belang van een levenstestament Wie regelt uw bankzaken als u gaat dementeren? Wie mag uw huis verkopen als u dat zelf niet meer kunt? En wie kan medische beslissingen nemen? Misschien denkt u er nog helemaal niet over na, maar het is mogelijk dat er...

Een executeur aanwijzen: hoe zit dat?

Een executeur aanwijzen: hoe zit dat? Op het moment dat u overlijdt, zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Van het regelen van een uitvaart tot de aangifte inkomsten- en erfbelasting. Het is daarom belangrijk om vast te leggen wie dit allemaal...


NIEUWS

NOVEX in SBS 6-programma ‘Holland van Boven’

Afgelopen zondag (7 oktober 2018) was onze voorzitter, Liesbeth van den Brink-Baggerman, te zien in het SBS 6-programma ‘Holland van Boven’. Hierin vertelt zij over het werk als executeur. Wat doet een executeur zoal? Wat maakt het werk als executeur...

Schrijf u nu in voor de leergang Executele en Vereffening!

VOLGEBOEKT! Wilt u meer weten over executele en vereffening? En wilt u lid worden van NOVEX? Volg dan de leergang Executele en Vereffening, die begint op donderdag 4 oktober. Waarom deze leergang? Om lid te worden van NOVEX, moet u deze leergang hebben...

Volg onze verdiepingscursus ‘Tweetrapsmaking Uitgelicht’

Volg de verdiepingscursus 'Tweetrapsmaking Uitgelicht'   Op vrijdag 16 november organiseert NOVEX een verdiepingscursus waarbij docent mr. dr. Ronald Brinkman uitlegt hoe de afwikkeling van de nalatenschap verloopt als het testament een tweetrapsmaking...


INFORMATIE

Basiscursus Erfrecht

Schrijf u nu in voor de Basiscursus Erfrecht! Wilt u meer weten over het erfrecht? Volg dan Basiscursus Erfrecht ter voorbereiding op de leergang Executele en Vereffening. Deze cursus wordt twee keer per jaar aangeboden. Waarom deze cursus? U wenst zich te verdiepen...

Waarom kiest u voor een NOVEX-lid?

Waarom kiest u voor een NOVEX-lid? In principe kunt u iedereen aanwijzen als executeur of levensexecuteur. Dit betekent echter niet dat ook iedereen deze taak goed kan vervullen. Bij een overlijden komen vaak emoties kijken. Een executeur moet dan...

Regie bij leven met een levenstestament

NOVEX in het katern Ouderenzorg van de Telegraaf Op 7 september 2018 verscheen het katern Ouderenzorg als bijlage bij de Telegraaf, klik hier om het katern te lezen. In dit katern is een artikel van de hand van NOVEX opgenomen met als titel: Regie bij leven met een...

15 + 6 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.