Hoe benoem ik een levensexecuteur?

Een levensexecuteur benoemt u in een levenstestament, dat u laat opmaken bij een notaris. Wie u benoemt is uw eigen keuze. Voordat u een levensexecuteur in uw levenstestament opneemt raden we u aan goed met deze persoon te overleggen over uw wensen en de bijbehorende taken, bevoegdheden en risico’s.

 

U benoemt de levensexecuteur niet alleen voor het geval u door ouderdom of dementie uw eigen belangen niet meer kunt behartigen. Ook in geval van een ongeval met ernstig letsel of tijdelijke  afwezigheid kan een levensexecuteur nuttig zijn.

 

Een levensexecuteur kiezen

Het is belangrijk om iemand te kiezen die u vertrouwt en die de juiste expertise in huis heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben om straks uw belangen goed te behartigen. Bij

 

voorkeur heeft hij of zij ervaring. U kunt bijvoorbeeld een naaste (familielid) of kennis benoemen, of een professional die ook voor anderen levensexecuteur is.

NOVEX heeft onder haar leden professionals die als levensexecuteur kunnen worden benoemd.

 

Loon en kosten van een levensexecuteur

U bepaalt bij de benoeming zelf wat de levensexecuteur in rekening mag brengen als loon en/of (on)kosten. Is er sprake van een professionele levensexecuteur, dan is het gebruikelijk dat er een uurtarief in rekening wordt gebracht. Hierover is omzetbelasting verschuldigd. Ook een professionele toezichthouder zal doorgaans tegen een uurtarief werken. De beloning moet wel in het levenstestament zijn vastgelegd.

 

Meerdere levensexecuteurs benoemen

Als u de taken rond de behartiging van uw belangen wilt verdelen, dan kunt u meerdere levensexecuteurs benoemen. Bijvoorbeeld iemand die uw privévermogen beheert en een ander die uw ondernemingszaken behartigt of de zorg regelt. In het levenstestament bakent u de taken af en geeft u een beperkte volmacht af aan een ieder die u benoemt voor bepaalde taken.

 

Levensexecuteur als executeur

Uw levensexecuteur en uw executeur hoeven niet dezelfde persoon te zijn. Wel sluiten de werkzaamheden van beiden op elkaar aan. Is de levensexecuteur op een gegeven moment goed ingevoerd in uw situatie, dan kan hij de executeur uitgebreid van informatie voorzien.

 


NIEUWS

NOVEX bestaat 10 jaar!

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008. De oprichters waren: de heer O.A. Balkenende, mevrouw mr. M. van Dijk, de heer mr. J.D.H. van Ewijk,...

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder U kunt zich als belangstellende aanmelden. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor executeurs, vereffenaars en ook voor “levensexecuteurs”....

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

NOVEX bestaat 10 jaar!

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en “levensexecuteurs”. Zij is opgericht op 16 december 2008. De oprichters waren: de heer O.A. Balkenende, mevrouw mr. M. van Dijk, de heer mr. J.D.H. van Ewijk,...

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder U kunt zich als belangstellende aanmelden. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor executeurs, vereffenaars en ook voor “levensexecuteurs”....

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

Aanvullende leergang Executele

AANVULLENDE LEERGANG EXECUTELE  Een executeur is iemand die in een testament is benoemd om de nalatenschap namens de overledene en de erfgenamen af te wikkelen. In bepaalde gevallen wordt een executeur aangewezen door de kantonrechter als de oorspronkelijke executeur...

Tweetrapsmaking uitgelicht

TWEETRAPSMAKING UITGELICHT  Tijdens deze cursus wordt uw kennis van de tweetrapsmaking verdiept, zowel op civielrechtelijk als fiscaalrechtelijk vlak. Hieronder volgt een greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen. Uiteraard zijn uw eigen praktijkvragen meer...

Basiscursus Erfrecht

BASISCURSUS ERFRECHT In deze cursus wordt het erfrecht behandeld aan de hand van Boek 4 BW om de systematiek ervan te doorgronden. Doel van de cursus is om voldoende kennis van het erfrecht te verkrijgen om valkuilen te herkennen en een gesprekspartner te kunnen zijn...

14 + 9 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.