Hoe benoem ik een executeur?

Hoe benoem ik een executeur?

Een executeur benoemt u in een testament, dat u laat opmaken bij een notaris. Wie u benoemt is uw eigen keuze. Voordat u een executeur in uw testament opneemt raden we u aan goed met deze persoon te overleggen over uw wensen en de bijbehorende taken, bevoegdheden en risico’s. Dit is echter niet verplicht.

Een executeur kiezen
Het is belangrijk om iemand te kiezen die u vertrouwt en die de juiste expertise in huis heeft. Ook moet deze persoon voldoende tijd hebben om de nalatenschap goed af te wikkelen. Bij voorkeur heeft hij of zij ervaring als executeur. U kunt bijvoorbeeld een naaste (familielid) of kennis benoemen, of een professionele executeur. NOVEX heeft een groot aantal leden, die werken als professioneel executeurs. Van de gecertificeerde NOVEX-leden wordt de professionaliteit op regelmatige basis getoetst (link: http://www.novex-executeur.nl/lidmaatschap-en-ledenlijst) Minderjarigen, mensen wiens vermogen  onder bewind is gesteld of mensen die failliet zijn verklaard kunnen geen executeur zijn.

Loon en kosten van een executeur
Volgens de wet heeft de executeur recht op één procent van de waarde van het vermogen van de overledene op zijn sterfdag. Hoeveel inspanning de executeur moet leveren heeft dus geen effect op het uiteindelijke bedrag van de beloning. Naast het executeursloon mag de executeur (on)kosten in rekening brengen bij de nalatenschap. Bij testament kunt u bepalen dat een executeur een ander loon zou moeten krijgen, dan het wettelijke percentage. Is er sprake van een professionele executeur, dan is het gebruikelijk dat het testament vermeldt dat een uurtarief in rekening wordt gebracht, waarover omzetbelasting verschuldigd is.

Meerdere executeurs benoemen
Als u de taken rond de afwikkeling van uw nalatenschap wilt verdelen, dan is het mogelijk om meerdere executeurs te benoemen. U vraagt bijvoorbeeld uw naaste om de uitvaart te regelen, terwijl een professionele executeur uw financiële zaken afhandelt. Zijn er bijzondere werkzaamheden? Liggen bepaalde zaken gevoelig tussen uw erfgenamen? Dan kunt u hiermee dus rekening houden bij het opnemen van een executeur in uw testament.
Een executeur mag na uw overlijden de benoeming altijd weigeren. Het kan ook zijn dat de benoemde executeur al eerder is overleden. Om te voorkomen dat er dan bij uw overlijden geen executeur meer is, kunt u bovendien een ‘reserve-executeur’ benoemen dan wel de kantonrechter in uw testament hiertoe bevoegd maken.

 


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...


INFORMATIE

De afwikkeling van uw nalatenschap goed geregeld

Als u niets regelt, dan staan na uw overlijden de erfgenamen samen voor de taak om alles rondom uw nalatenschap te regelen. Dat kan gaan om de uitvaart, maar bijvoorbeeld ook over het verdelen van de inboedel of de verkoop van uw huis.


NIEUWS

Leergang levensexecuteur/toezichthouder

Leergang levensexecuteur/toezichthouder Deze leergang is al vol! U kunt zich wel als belangstellende op de wachtlijst laten zetten. Wij zullen u informeren wanneer er weer een leergang levensexecutele/toezichthouder wordt gegeven. NOVEX is een vereniging voor...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

Tweede Kamer wil inzage levenstestamentenregister door kantonrechters

  Kantonrechters moeten kunnen nagaan of er een levenstestament is voordat zij bewind uitspreken. De Tweede Kamer stemde donderdagavond 23 februari 2017 in met een motie van Brigitte van der Burg (VVD) hierover. Die diende zij woensdag 22 februari 2017 in tijdens het...


INFORMATIE

Nieuwjaarscursus 19 januari 2018

Op 19 januari 2018 is de jaarlijkse Nieuwjaarscursus! Deze keer op het Centraal station te Amsterdam , in restaurant 1ste klas. De heer mr. Jacques de Waart is bereid gevonden om een lezing te geven. Hij zal ingaan op mediation in het algemeen en de verschillende...

Impressie van de ALV van 19 mei 2017

Vrijdag 19 mei was de jaarlijkse ALV, en ook dit jaar was deze weer zeer goed bezocht! 105 leden van NOVEX waren naar Karel V te Utrecht gekomen. Daaronder waren maar liefst 20 leden voor het eerst bij een ALV. In de ochtend was de lezing van mr. Hans ter Haar over de...

De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap 12 maart 2018

Op maandag 12 maart 2018 geeft prof. mr. dr. W. Burgerhart de cursus De Ondernemer bij het afwikkelen van een nalatenschap. De afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer is in velerlei opzichten een uitdaging. De financiële belangen zijn doorgaans groot, de...

7 + 15 =

Over Novex

De Nederlandse Organisatie Voor Executeurs (NOVEX) is een vereniging van en voor executeurs, vereffenaars en "levensexecuteurs". Zij is opgericht op 16 december 2008. NOVEX stelt zich onder andere ten doel de vakbekwaamheid van executeurs, vereffenaars, levensexecuteurs én een professionele taakuitoefening door executeurs, vereffenaars en levensexecuteurs te bevorderen. Hiervoor worden periodiek cursussen georganiseerd.